logotyp

Zraková edukace

Více než polovina našich žáků má zrakové postižení různého stupně (od slabozrakosti po praktickou až úplnou nevidomost) a různé etiologie (slabozrakost, astigmatismus, nystagmus, vzácné diagózy. Nejčastěji se objevují centrální poruchy zraku a poruchy zrakové dráhy – CVI – Cortical Visual Impairment). Výsledkem bývají poruchy v různých oblastech zrakového vnímání – zrakové ostrosti, narušení zorného pole, obtíže při zpracování zrakových vjemů, poruchy adaptace na světlo a tmu, poruchy prostorového vidění a další).

Vždy jde o kombinaci zrakové vady a dalšího postižení. Zraková vada může hrát podstatnou roli, nebo je ve srovnání s ostatními diagnózami druhotnou záležitostí. Vždy však vyžaduje odborný přístup a zohlednění při výuce. Jednak rozvíjíme zbytky zraku (reedukace), jednat učíme dítě orientovat se a poznávat svět jinými smysly (sluchem, hmatem, čichem). Důležitý je nácvik prostorové orientace a sebeobsluhy. Základním cílem našeho úsilí je co nejvyšší možná soběstačnost dítěte a pěkné prožitky.

Při vzdělávání žáků vycházíme z vyšetření odborníky – očním lékařem a zrakovou terapeutkou, která provádí funkční vyšetření zraku a stanoví konkrétní podmínky zrakové výchovy (ideální velikost podnětů – obrázků, vzdálenost objektu, pozadí, šíře zrakového pole, okolnosti zrakového vnímání atd.). Vyšetření zrakovou terapeutkou probíhá v Centru zrakových vad při Fakultní nemocnici Motol (V Úvalu 84, Praha 5) a lze se na ně objednat na tel. čísle: 224 432 772.

Zraková edukace probíhá během celého dne a v přirozených situacích dítěte: při jídle, zpívání, činnostech, vyučování, oblékání atd. Spočívá v přístupu a pozornosti učitele a všech členů týmu.

Kromě běžných činností se zaměřujeme na cílené procvičování zraku a vnímání ve zrakové tmavé místnosti  se speciálně upraveným prostředím a pomůckami: UV světlo, světelné objekty – had, barevná světla, míčky, svítící zvířátka, pomůcky rozvíjející zrak, speciální světelný panel LITESCOUT s nastavitelnými prvky. Většinu pomůcek sami vyrábíme podle individuálních potřeb každého dítěte – obrázky s výraznými konturami, ozvučené předměty, kontrastní vzory aj. předměty podporující zrakovou pozornost. Snoezelen rovněž povzbuzuje zrakové vnímání a umožňuje učiteli hledat spolu s žákem další možnosti jeho rozvoje.

Při zrakové edukaci musí učitel postupovat značně individuálně, se znalostmi o vývoji zrakového vnímání, ale také tvůrčím způsobem, neboť jednotlivé složky našich žáků bývají nerovnoměrně rozvinuté. Dítě např. vidí lépe vleže než vsedě, nebo mu při pozorování předmětu pomáhá pohyb nebo slovo. Jindy ho drobný zvuk vyruší. Jemné pozorovací schopnosti a schopnost experimentovat jsou základní učitelovou výbavou.

Dítě se nejprve učí zaměřovat pohled na tvář, na jeden výrazný předmět, přenáší pohled z předmětu na předmět a posléze se může naučit vnímat v horizontální a vertikální rovině, v širším rozsahu a rozumět významu viděného, dávat věci a situace do souvislostí, rozlišovat detaily v celku atd. Zraková edukace se tak stává dobrodružnou cestou objevování.

Doporučená literatura o zrakové výchově:

Nielsenová, L.: Učení zrakově postižených dětí v raném věku, ISV  Praha, 1998, ISBN 80-85866-26-9

Vítková a kol. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení, Paido, Brno 1999, ISBN 80-85931-75-3

Moravcová, D.: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem, Triton, Praha 2004, ISBN- 80-7254-476-4

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy