logotyp

Něco navíc

Soutěž Každý může být umělcem 2024 (červen - září 2024)

Soutěž Každý může být umělcem 2024 (červen - září 2024)Do letošního ročníku výtvarné soutěže Každý může být umělcem jsme za Základní školu Zahrádka poslali tři obrazy, jeden obraz zaslalo i Integrační centrum Zahrada. Jedná se o kolektivní díla žáků, případně malbu ve dvojici dětí. Těšíme se, že obrazy budou vystaveny v Muzeu Kampa a přejeme jim úspěch i v podzimní aukci, která bude následovat. Výuka studentů speciální pedagogiky - letní semestr 2024

Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze úspěšně pokračuje. Na tři výukové bloky k nám zavítaly studentky bakalářského programu speciální pedagogiky s paní PhDr. Pavlínou Šumníkovou, při kterých jsme jim představily základy vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením, dlouhodobou průběžnou praxi zde momentálně plní dvě šikovné studentky od paní profesorky Miroslavy Bartoňové z 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Věříme, že je tento model spolupráce pro studentky skutečně přínosný! 


Účast na konferenci Role školy v komunitě (28. 2. 2024)

Účast na konferenci Role školy v komunitě (28. 2. 2024)Naše škola byla pozvána na konferenci Role školy v komunitě a občanská angažovanost dětí, kterou dne 28. února 2024 pořádala ScioŠkola v Praze - Nuslích. Náš příspěvek zazněl v bloku pro učitele a odprezentovali jsme v něm, jak o komunitě smýšlíme, jak ji vnímáme, jak o ni pečujeme a jak ji rozvíjíme. Děkujeme za pozvání na tuto akci a všem školám, které tuto oblast podporují, moc fandíme. Každý může být umělcem

Každý může být umělcem Naše škola má dva zástupce v soutěži Každý může být ...

Anketa Pražský učitel 2023

Anketa Pražský učitel 2023S radostí oznamujeme, že v našem pedagogickém týmu máme držitelku ocenění Pražský učitel 2023. Je jí Mgr. Tereza Šafránková, která pracuje již více než 17 let ve třídě pro autisty. Patří jí velké poděkování za trpělivost, flexibilitu a schopnost řídit svůj tým. Slavnostní předání ocenění se odehrálo v Brožíkově síni Staroměstské radnice dne 15. 6. 2023 za přítomnosti radního pro vzdělávání, vedoucí odboru školství a dalších zástupců magistrátu. Společně s Terezkou bylo oceněno dalších 19 pedagogů ze škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha.

FOTO ZDE

Ochutnávkové odpoledne pro rodiče 24. 4. 2023

Ochutnávkové odpoledne pro rodiče 24. 4. 2023Pozvání na Ochutnávkové odpoledne pro rodiče využilo osm maminek, které si volily dle svých preferencí mezi relaxací s prvky reflexní terapie a bazální stimulace, ukázkou práce v muzikoterapeutickém ateliéru, odpočinkem na harmonizačním lůžku či lekcí zdravotního cvičení. V rámci doprovodného programu byla otevřena zdejší kavárna V Úplňku, kde bylo možné dát si kávu, něco sladkého a společně sdílet své zážitky.  Děkujeme Lence, Lidce a Báře, že se rodičům naplno věnovaly a maminkám, že si pro sebe udělaly čas.

FOTO ZDE

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (září 2021)

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (září 2021)

Letitou spolupráci mezi Základní školou Zahrádka a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy stvrzuje prodloužení souhlasu děkana s užíváním titulu Fakultní škola. Po dohodě s vyučujícími z katedry speciální pedagogiky máme připravený program pro studenty bakalářského programu i navazujícího studia magisterského. Přejeme si, aby byla epidemická situace příznivá a náš plán se mohl naplnit. Jak se v minulých letech ukázalo, praxe u nás plní zpravidla úlohu prvního seznámení s problematikou vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Budoucí speciální pedagogové mají možnost nahlédnout pod pokličku aktivit školy, seznámí se s různými metodami a formami práce, poznají specifika procesu vzdělávání dětí s kombinovaným postižením (s dominantním postižením mentálním), porozumí praktické propojenosti s Integračním centrem Zahrada (poskytovatel sociálních služeb), vyzkouší si svoji vlastní pedagogickou intervenci, otestují svou trpělivost a kreativitu.

Co řekli studenti o praxi v Základní škole Zahrádka:

„ Získala jsem nové poznatky o dětech s kombinovaným postižením…“

„Přiblížila mi svět dětí s těžkým postižením a ukázala mi, že se s nimi dá krásně pracovat.“

„Praxe mi přinesla vhled do denní práce a výuky pedagogů a asistentů. Uvědomila jsem si, jak je praxe zásadní pro mé další studium a pro budoucí vykonávání povolání.“

„Praxe mi ukázala nové směry. Také mě utvrdila v rozhodnutí, proč jsem si tento obor studia zvolila.“

Děkujeme touto cestou především paní doc. PhDr. Lee Květoňové, PhD. (vedoucí katedry speciální pedagogiky) a paní PaedDr. Jaroslavě Zemkové, Ph.D., která je garantem spolupráce. Dále také paní PhDr. Mgr. Pavlíně Šumníkové, Ph.D. a paní prof. PaedDr. Miroslavě Bartoňové, PhD., které danou problematiku na fakultě vyučují a se studenty nás pravidelně navštěvují.

 

 


Vzdělávací akce pro rodiče (listopad 2019)

Vzdělávací akce pro rodiče (listopad 2019)Rodiče našich žáků jsou skvělí! Jejich přáním bylo, abychom pro ně uspořádali alespoň jednu přednášku či workshop. Přání bylo vyslyšeno a dne 21. 11. 2019 se v odpoledních hodinách konalo setkání nad zajímavým a živým tématem.  Kolegyně ergoterapeutky z ICZ Lucka a Eva si pro rodiče připravily povídání o tom, jak šetřit svá těla, aby nás nebolela a abychom zůstali co nejdéle v kondici. Děkujeme za účast a pevně doufáme, že pečujícím maminkám či babičkám přinesou konkrétní rady a tipy užitek v každodenní péči o děti!

FOTO ZDE

S radostí na přehlídku RADOST (listopad 2019)

S radostí na přehlídku RADOST (listopad 2019)Hned, jak jsme zaregistrovali vyhlášení tradiční přehlídky výtvarných prací, rozhodli jsme se, že se zúčastníme. Tvoření nám většinou přináší radost, tak proč ne? Jedná se o společné dílo žáků ze třídy paní učitelky Petry, Oldřišky a Kačky. Líbí se vám? Doufáme, že stejně tomu tak bude i v Kolíně.

Účast na konferenci NAUTIS 2019 (říjen 2019)

Ve dnech 10. – 11. 10. 2019 se konala konference s názvem „Autismus v praxi“; pořadatelem byl Národní ústav pro autismus. Tradičně se podrobně věnovala tématům souvisejícím s problematikou lidí s poruchami autistického spektra.

Tentokrát byla konference pro naši školu výjimečná tím, že v řadách mnoha přednášejících měla své zástupce!

Dvě speciální pedagožky ze Základní školy Zahrádka, Mgr. Tereza Šafránková a Mgr. Marie Řeháková, připravily a odprezentovaly příspěvek s názvem „Se školním vzděláním do práce uháním“ aneb výměna školní aktovky za pracovky a montérky…

Jak se dá z názvu vytušit, příspěvek byl zaměřen na konkrétní pracovní aktivity dospívajícího hocha, žáka naší školy. Byl obohacen fotografiemi a videoukázkami, ve kterých měli účastníci konference možnost vidět, jak se úspěšně podařilo propojit naučené ze školní lavice do praktických pracovních činností (třídění odpadu, sebeobslužné činnosti, zahradnické práce, nošení „břemen“, svoz svačin).

Zároveň měl být příspěvek určitou inspirací pro speciální pedagogy jako ukázka možnosti kreativního myšlení, alternativních způsobů práce a „zatraktivnění“ výuky tak, aby více odpovídala věku žáka, jeho potřebám a zájmům.


Cena APLAUS 2019 (duben 2019)

Základní škola Zahrádka byla již podruhé nominována na cenu APLAUS (poprvé to bylo v roce 2017). Soutěž vyhlašuje Národní ústav pro autismus (NAUTIS) a oceňují se ti, kdo se zasazují o ...

Školní knihovna

Vážení rodiče, studenti a kolegové,
v Základní škole Zahrádka již mnoho let funguje knihovna, ...

Spolupráce se Sociální akademií Silberbach v Německu

Podrobnější informace o spolupráci

Česko-německá spolupráce 
Společně pro druhé a ...

Víte, že...?

Při přípravě zahradní slavnosti v červnu 2017 a při oslavách 20. výročí založení naší školy jsme měli chuť ohlédnout se v čase minulém a zrekapitulovat jevy současné. Zveme vás nahlédnout k nám "pod ...

Vynikající vzdělávací akce

Vynikající vzdělávací akce

Sedm pedagogů z naší školy absolvovalo během srpna a září 2016 kurz Zdravotník zotavovacích akcí.  Pod laskavým vedením lektorů ze společnosti Life Support s.r.o. si osvojili dovednosti potřebné při poskytování laické první pomoci a seznámili se s legislativním rámcem pro organizování zotavovacích akcí. Výuka byla samozřejmě obohacena praktickými cvičeními, díky kterým byl kurz velmi přínosný. Děkujeme za zprostředkování silných zážitků, za trpělivý přístup všech lektorů a za odpovědi na naše všetečné otázky.  

FOTO ZDE


Seminář: Co dělat, když už člověk neví, kudy kam?

Seminář: Co dělat, když už člověk neví, kudy kam? 2. - 3. 6. 2016 jsme se 4 pedagožky ze ZŠ a z IC zúčastnily v německém Selbu skvělého semináře, který vedl Hynek Jůn z Čech a Carlos Escalera z Německa.

FOTO ZDE

Italská inspirace

Na začátku druhého pololetí do Zahrádky přijel nový kolega z Itálie – Matteo Maienza. Matteo v Zahrádce absolvoval již v minulém školním roce krátkodobou muzikoterapeutickou praxi a tentokrát se ...

Setkání rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem v ZŠ Zahrádka v září 2014

Na konci září se po delší pauze konalo setkání rodičů s dívkami s RTT. Tentokrát nepřišli někteří pravidelní účastníci setkání, ale zato jsme přivítali vzácnou návštěvu z Bratislavy a paní doktorku ...

Počítač ovládaný očima

Počítač ovládaný očima Pan Tomáš Hrdinka ze společnosti Spektra v.d.n. nám 25. dubna představil nové (švédské) zařízení k počítači  ovládané očima: celý den vysvětloval, ukazoval a odpovídal trpělivě na otázky rodičů a učitelů, otázky nejen technické, ale rovněž týkající se příspěvku na pořízení a způsobů, jak o ně žádat. Naši žáci (Jakub, Edita, Katka, Thinka, Anička) si jednotlivě vyzkoušeli práci s různými obrázky. ...

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE nabízí ve svém projektu bezplatné poradenství asistivní technologie a alternativní komunikace pro děti a dospělé s postižením, rodiče a učitele - více se dozvíte na ...

Ještě z pohledu maminky

Ještě z pohledu maminky Přeskočím dobu, kdy jsme se dozvěděli o diagnóze i dlouhou cestu, kterou jsme museli projít. Chci se s vámi podělit o malé vítězství.
Kačenka se z mého pohledu začala radikálně zlepšovat ...

Somatopedický seminář na Pedagogické fakultě v listopadu 2010 Neurovývojová onemocnění a Rettův syndrom Tupá, Pražanová, Vyštejnová

Somatopedický seminář na Pedagogické fakultě v listopadu 2010 Neurovývojová onemocnění a Rettův syndrom  Tupá, Pražanová, Vyštejnová Základní školu Zahrádka navštěvují jak žáci s Rettovým syndromem (RTT), tak také děti s různými chromozomálními změnami a s klinickým obrazem velmi podobným RTT. Proto se na nás obrací řada rodičů i ...

Podpůrná skupina pro rodiče dětí s autismem

Podpůrná skupina pro rodiče dětí s autismem Skupina je určena rodičům dětí s autismem a jejím smyslem je mimo jiné umožnit setkání lidí s podobnou životní zkušeností. U dětí s autismem vstupuje do hry důležitý faktor – řada vrozených ...

Centrum zrakových vad

Centrum zrakových vad V únoru t.r. jsme měli vzácnou příležitost přivítat mezi sebou PaedDr. Markétu Skalickou, zrakovou terapeutku s mnohaletou zkušeností ve svém oboru. Její informace, vyšetření našich žáků s ...

Pro rodiče – a nejen pro ně

Pro rodiče – a nejen pro ně Devatenáct mýtů o autismu. Co všechno bychom měli vědět o této diagnóze ? Často toho moc nevíme a bojíme se zeptat... Klíčový text pro každého.http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=2361Víte, ...

Malovaný dopis od Jana Naše

Malovaný dopis od Jana Naše Tento krásný dopis jsme dostali od Jana Naše, výtvarníka, sochaře, hlavně ale dobrého člověka z Hněvotína u Olomouce, který se dokázal s našimi dětmi i učiteli pustit do výroby například vozembouchů ...

Co nás ještě čeká a trápí

Co nás ještě čeká a trápí Čekáme, čekáme, čekáme.

Každý rok čeká několik dětí na přijetí do naší školy. (Mají možnost konzultovat u speciální pedagožky v tzv. poradně školy - říkáme jí Předzahrádka - otázky, které ...

Na co se můžeme těšit

Na co se můžeme těšit Blíží se zlatě zářivý podzim, začal nový školní rok a přivítali jsme v něm rekordních 9 (!) prvňáčků. Na co se můžeme těšit ? Čekají nás osvědčené činnosti: hraní a zpívání s kytarou, u piana a ...

Sociální dovednosti

Sociální dovednosti Jak jste si již mohli přečíst v rubrice „Aktivity", měli jsme ve škole začátkem února milou návštěvu. V odpoledních hodinách za námi přišli účastníci skupiny pro nácvik sociálních dovedností, ...

Co se děje / událo

Co se děje / událo V listopadu se uskutečnilo výtvarné odpoledne pro rodiče a děti – vyráběly se svíčky a dárečky. Koza Rosalina očekává brzy kůzlátka. Děkujeme za staré pečivo a chleba, nejlépe na kousky pokrájené. ...

Přejeme vám šťastný rok Draka. Rozdávali jsme pololetní vysvědčení, těšíme se na jarní prázdniny a tuhou zimu. Naší koze Rosalině se narodila dvě kůzlátka: hnědý kozlík a černá kozička. Zatím se ...

Publikace o Rettově syndromu

Publikace o Rettově syndromu Vážení přátelé,

rádi bychom vám nabídli publikaci o Rettově syndromu, kterou jsme zpracovali na základě našich zkušeností se vzděláváním těchto dívek. Obsahuje základní informace o ...

Březen 2012

Březen 2012 Blíží se jaro. Přivítali jsme kůzlátka Bertíka a jeho sestřičku.Rodiče a pedagogové se učili používat chytré pomůcky na přemísťování klienta z místa na místo, např. z vozíku na postel atp. Zajímavou ...

Léto se schyluje k podzimu, škola začala: přivítali jsme nové žáky Evelínku, Petru a Filipa.

Léto se schyluje k podzimu, škola začala: přivítali jsme nové žáky Evelínku, Petru a Filipa. Již celý poslední srpnový týden byl ve znamení činorodého úklidu a příprav: zbrusu nový pokoj i vybavení jedné třídy září novotou, vše je čisté, srovnané. Rozběhl se složitý zápas o vytvoření ...

Od nás k vám – Říjen 2012

Slavnost k 15. výročí vzniku naší školy se vydařila. Škola má nové logo: včelku s křídly jako kniha.Společné třídní schůzky se účastnilo 15 rodičů: byli představeni učitelé, pedagogové a nově ...

Od nás k vám – Prosinec 2012

Od nás k vám – Prosinec 2012 Milí přátelé, milé děti,

blíží se čas Vánoc, plískanic, chumelenic, zvonečků, stromečků, dárečků, cukroví a kdoví, čeho ještě. Možná znáte Čapkův příběh o Vánocích, které nechtěly být. Je ...

Od nás k vám – Únor 2013

Od nás k vám – Únor 2013 Děkujeme srdečně těm z vás, kteří nám dlouhodobě, trpělivě a dobrovolně pomáháte při naší práci s dětmi. Bez vaší podpory, vašeho času a energie, kterou nám věnujete, bychom sotva mohli poskytovat ...

Od nás k vám – Březen 2013

Od nás k vám – Březen 2013 Zpráva č. 1 - NABÍDKA

Rodičům i učitelům dětí s Rettovým a Angelmannovým syndromem nabízíme poradenství (konzultaci s fyzioterapeutem a ergoterapeutkou, speciálním ...

Od nás k vám – Květen 2013

Od nás k vám – Květen 2013 Každý pátek se můžeme těšit z divadelního představení pana učitele Ondřeje Nováka. Minulý týden se na nás usmálo sluníčko – sledovali jsme příběh o ztracené Šeherezádě a sultánovi v malém zahradním ...

Červen - konec školního roku, začátek prázdnin

Červen - konec školního roku, začátek prázdnin Milým kolegyním i kolegům velký dík za celý školní rok 2012/2013! Nezapomeňme během prázdninových dní vnímat všemi smysly a užijme si letní měsíce ve zdraví!Pavla Ročárková ...

Pozvánka na zahájení školního roku a na schůzku rodičů

Pozvánka na zahájení školního roku a na schůzku rodičů Vážení rodiče, milé děti, ve čtvrtek 5. září 2013 v 15 hodin vás srdečně zveme na slavnostní zahájení nového školního roku. Po zahajovací „ceremonii" následuje společná schůzka rodičů s vedením ZŠZ ...

Co bylo a co bude

Co bylo a co bude V červnu tohoto roku jsme měli vzácnou a krásnou příležitost poznat paní Lamminen a její dcerku Marušku (na obrázku). Přijely za námi se svou fyzioterapeutkou až z Finska. Setkání s nimi a několika ...

Od nás k vám - Listopad

Občerstveni krátkými podzimními prázdninami a nádherným počasím, vstupujeme do dalšího období. První dva měsíce školy uběhly překotně: zvládli jsme setkání s rodiči, vytvoření individuálních plánů a rozjezd školních programů. Máme radost z toho, že si u nás dobře zvykají naši prvňáčci - Amálka, ...

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy