logotyp

Alternativní a augmentativní komunikace

Metody alternativní a augmentativní komunikace

Vzhledem ke svému postižení není většina dětí, které navštěvují naší školu, schopna dorozumívat se mluvenou řečí, anebo takto činí jen v omezené míře. Hledáme tedy způsoby, jak se s našimi žáky dorozumět, aby měli možnost vyjádřit své pocity a přání. V tom nám pomáhají metody alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Tyto metody se pokoušejí přechodně nebo trvale kompenzovat poruchy v dorozumívání.

Augmentativní znamená, že komunikační systémy pouze podporují, nebo doplňují běžné dorozumívání, které může být pro okolí těžko srozumitelné.

Alternativní jsou systémy plně nahrazující mluvenou řeč.

Při budování náhradních a podpůrných systémů se snažíme využívat všech schopností žáků. Dorozumívání by mělo být co nejpřirozenější.

AAK využívá jak systémy bez pomůcek, tak s pomůckami.

Systémy bez pomůcek využívají cílených pohybů očí, mimiky, gest, manuálních znaků (znaková řeč, MAKATON). Jde zde o spojení řeči s pohybem, což je důležité pro vytváření percepčně motorických paměťových stop, a slouží také k lepšímu vybavování slov. Gesta a znaky je možné využívat bezprostředně a výhoda je také dorozumívání na větší vzdálenost. Jsou vhodné pro sluchově, zrakově a mentálně postižené děti bez větších tělesných vad. Uplatňují se také u žáků s poruchou autistického spektra.

Mezi systémy s pomůckami patří v naší škole k nejvíce používaným předměty, fotografie, obrázky a piktogramy, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítače a v poslední době i dotykové tablety a oční ovládání počítače. Který z uvedených systémů se použije, závisí na schopnostech a možnostech dětí.

Předměty jsou trojrozměrné symboly, se kterými je možné manipulovat, jsou snadno rozpoznatelné a dají se ohmatat. Využívají se u žáků s těžkou mentální retardací, zrakovými vadami, autismem či kombinací postižení. Nevýhoda je obtížné přenášení, neschopnost vyjadřovat abstraktní pojmy a překrývání významů.

Fotografie jsou nejrealističtější dvojrozměrné znázornění skutečnosti, jsou čitelnější než obrázek a jsou předstupněm symbolické sféry. Jsou velice motivující, protože děti vidí známé osoby, předměty i zážitky. Díky mobilním telefonům či tabletům a barevným tiskárnám je nyní pořizování potřebných fotografií rychlé a dostupné pro každého učitele.

Obrázky a piktogramy pomáhají pochopit strukturu prostředí, sled činností, jsou vhodné pro vyjádření abstraktních pojmů.

Obrázky a fotografie se mohou sestavovat do komunikačních tabulek, které vycházejí z potřeb dítěte. Mohou mít rozdílnou formu i velikost. Dá se na ně různě ukazovat např. prstem, pěstí, pohledem či světelným paprskem. Tabulka by měla odrážet osobnost, věk a zájmy uživatele a měla by být stále po ruce. Dítě by mělo být schopno si o ni požádat.

Pomůcky s hlasovým výstupem jsou zařízení s omezeným počtem vzkazů, záleží na typu. U nás hodně používáme spínač BIG MACK  a STEP BY STEP, které jsou oblíbené pro jejich snadné používání. Hlasový výstup je nahrán většinou učitelem. Spínače mohou být doplněny obrázkem nebo fotografií.

Počítače a dotykové tablety mají výhodu ve snadnější změně obsahu tabulek, mohou být využívány i k výuce. Počítače mohou být vybaveny speciálními klávesnicemi a dotykovými spínači pro snadnější používáni. 

Oční ovládání počítače - vlastní zařízení se magnetem připevní na rámeček monitoru (stolního PC či notebooku) a po spuštění příslušného softwaru umožní dítěti na obrazovce pracovat očima. Výběr konkrétních úkolů závisí na stupni mentálního postižení a na preferencích dítěte. Do aplikací je možné vkládat vlastní fotografie. 

AAK pomáhá dětem bez schopnosti mluvit se smysluplně dorozumět se svým okolím. Mohou tak dát najevo svoje přání a potřeby a nemusí se tak spoléhat na intuici svých blízkých. Dětem, které mají dispozice k mluvení, mohou systémy AAK pomoci k rozvoji mluvené řeči. Vizuální vjemy jim pomáhají vybavit si dané slovo a upevnit ho. Postupně potom budou volit používání slov před zdlouhavým hledáním obrázků. U žáků s těžkým kombinovaným postižením AAK otevírá cestu, jak zvládnout základní komunikační dovednosti.


Zařízení Tobii PCEye a programy Look to Learn a Grid 3 ve výuce

Lidé s těžším tělesným postižením, kteří nemohou ovládat počítač běžnou myší, mohou díky zařízení Tobii PCEye využívat všechny funkce osobního počítače s operačním systémem Windows. Mohou pracovat v prostředí internetového prohlížeče, komunikovat přes e-mailovou poštu či se věnovat obsahu sociálních sítí. Zařízení je velmi přesné a umožňuje i práci se složitějšími programy.  Oční navigace Tobii PCEye je zařízení, které umožňuje komunikaci pomocí pohybu očí (pohledem). Je to zařízení o velikosti školního pravítka, které se magnetem přichytí na rámeček monitoru osobního počítače či notebooku. Váží pouhých 93 g a jeho rozměry jsou 28,5 cm × 1,5 cm × 0,8 cm. Výrobcem pomůcky je švédská firma Tobii Dynavox.

Za účelem pravidelného využívání ve výuce jsme zakoupili kromě samotné oční navigace Tobii PCEye také programy Look to Learn a Grid 3. Výrobcem obou programů je firma Smartbox z Velké Británie.

Program Look to Learn slouží pro nácvik práce s oční navigací a dle našich zkušeností řadu aplikací zvládnou i děti s těžkým mentálním postižením. Jedná se o soubor 40 aktivit, které děti zábavnou formou učí dovednosti, jež jim v budoucnu pomohou komunikovat pomocí očí, například pro práci s vybraným komunikačním systémem.

Díky programu Grid 3 mohou žáci, kteří vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím. Komunikace probíhá pomocí předem připravených tabulek obsahujících obrázky, fotky, slova či písmena. Dle potřeb žáka lze tabulky měnit či vytvářet zcela nové. Ti, kteří nemluví, mohou tak využít obrázky pro výběr slov a vět, které chtějí sdělit.  

Program Grid 3 však nemusí sloužit jen pro komunikaci. S jeho pomocí lze také ovládat počítač a mobilní telefon, používat internet, poslouchat hudbu či ovládat spotřebiče v domácnosti (např. světla). Program je plně přeložený do češtiny a lze jej ovládat nejen pohledem, ale také pomocí joysticku, spínače či dotykem. K nácviku těchto dovedností se při výuce v základní škole speciální sice nedostaneme, ale i tak při práci s Tobii PCEye mohou děti udělat velké pokroky.

Za pomoci výše zmiňovaného zařízení Tobii PCEye a obou programů můžeme naše žáky rozvíjet v oblasti základních komunikačních dovedností, děti motivovat k zájmu o další práci a dát jim zažít pocit úspěchu.

Prodejcem oční navigace Tobii PCEye a příslušného softwaru je společnost Spektra, v.d.n. Pokud je potřeba, tato společnost poskytuje i vzdálenou technickou podporu.

https://spektra.eu/katalog-komunikace-a-ovladani-pocitace/Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy