logotyp

Strukturované učení

Pro vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra ve školních zařízeních byl v rámci TEACCH programu vytvořen v České republice speciální výchovně vzdělávací program – strukturované učení.

Výhody strukturovaného učení spatřujeme především v následujících bodech: 

1. Individuální hodnocení a individuální výchovně vzdělávací přístup

Každý žák naší třídy je samostatná osobnost, která se od ostatních určitým způsobem liší. Z hlediska individuálního přístupu volíme vhodný typ systému komunikace a sestavujeme individuální výchovně vzdělávací plán se všemi členy týmu a rodiči.

2. Strukturované prostředí

Pro žáky vytváříme strukturu prostředí, času a činností, což zdárně napomáhá v jejich orientaci. Struktura vytváří předvídatelná spojení mezi činnostmi, místy, dobou konání a chováním žáků, nabízí tak žákům jistotu - kde, kdy a jak bude činnost probíhat.

K samostatné a individuální práci s krabicovými úkoly využíváme speciální systém boxů. Zde uplatňujeme systém práce zleva doprava. Na levé straně stolu jsou umístěny krabicové úkoly, které je třeba splnit, uprostřed je prostor k plnění úkolů a na pravou stranu žák odkládá úkoly, které již splnil. 

3. Vizuální podpora

Každý žák třídy má na míru vytvořený svůj denní režim. Vizualizovaný denní program dává žákům odpověď na otázku kdy, pomáhá s orientací v čase, pomáhá odlišovat od sebe jednotlivé aktivity, také osoby, s kterými bude činnost probíhat a samozřejmě tak vede k jejich větší samostatnosti. Využíváme různé typy vizuální podpory – konkrétní trojrozměrné předměty, fotografie, barevné obrázky, piktogramy, nápisy.

Žáci naší třídy vyžadují speciální vzdělávání a prakticky nepřetržitý dohled. Úzce spolupracujeme s odborníky fyzioterapie a ergoterapie denního stacionáře IC Zahrada. Externí podporu nám zajišťuje formou supervizí odborný pracovník z Nautis, z.ú. a ABA lektor. Nedílnou součástí je funkční spolupráce s rodinou.


Strukturované učení
Školní den ve třídě pro děti s PAS

Každý žák naší třídy má dle výše uvedeného „na míru“ vypracovaný individuální vzdělávací plán. V průběhu školního dne se žáci účastní skupinových aktivit třídy i absolvují individuální výuku. Zároveň jsou zapojováni do terapií a aktivit denního stacionáře.

S ohledem na věk žáků doplňujeme školní dny o nácviky pracovních dovedností. Také se je snažíme zapojovat do běžných činností.

Každý den máme nějakou společnou hlavní aktivitu – výtvarná výchova, muzikoterapie, vířivka a bazén, zpívání s kytarou, snoezelen, pedagogicko-psychologické ježdění, procházky, aktuální projekty. Nedílnou součástí školních dnů jsou i jednodenní či vícedenní výlety a společné akce celé školy. Ve spolupráci s denním stacionářem IC Zahrada zajišťujeme respitní přespávání ve škole.Strukturované učení

Individuální výuka

Třída pro individuální výuku je rozdělena na část, kdy žák pracuje s učitelem u stolečku a na část s kobercem, která slouží k volnější výuce a relaxačním aktivitám. Výuka je plně přizpůsobena individuálním potřebám každého žáka a je realizována v duchu strukturovaného učení. Doplněna je však i jinými výukovými metodami, AAK, smyslovou výchovou, prací s dětskou literaturou, prvky muzikoterapie a bazální stimulace aj.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy