logotyp

Orofaciální stimulace

Orofaciální stimulace je působení na oblast obličeje (faciální) a úst (orální), jejímž cílem je povzbuzení funkcí jazyka, dásní, svalů, vyrovnání napětí a citlivosti (tj. snížení přecitlivělých a zvýšení necitlivých tkání a svalstva), harmonizace (snížení spastických svalů a povzbuzení ochablých svalů), navození příjemných podnětů, povzbuzení žvýkacích svalů, zvýšení pohyblivosti jazyka, zmírnění slinění, snížení bolestivých pocitů při sycení a další.

 Při orofaciálním cvičení se zaměřujeme na:

  1. Zlepšení příjmu potravy a tekutin
  2. Prohloubené a fyziologicky správné dýchání
  3. Celkové zklidnění při jemné masáži celého obličeje        
  4. Rozvoj hlasu, předřečových a řečových dovedností

Orofaciální stimulaci provádí speciální pedagog a ergoterapeut, nejlépe v součinnosti s rodiči a ostatními pedagogy tak, aby dítě bylo ošetřeno krátce před každým jídlem a ideálně i při individuální logopedické (speciálně pedagogické) a ergoterapeutické lekci. Práce se řídí individuálními potřebami každého dítěte.

Co je při provádění orofaciální stimulace důležité:

a)       vytvoření bezpečného prostředí a vztahu terapeuta/učitele a dítěte.

b)      správná poloha těla dítěte při stimulaci i při jídle. Postavení chodidel ovlivňuje pánev, páteř a ta je spojena přes hrudník a ramena s jazylkou, kůstkou ovlivňující napětí jazyka. Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, snažíme se vždy i během dne o fyziologicky správné držení těla a hlavy (uvolněná šíje). Polohování těla a bodovou terapii využívá orofaciální regulační terapie Moralese.

c)       přístup propojenosti smyslů, pohybu a komunikace. Začínáme a končíme tzv. iniciačním dotykem, který je pro každé dítě individuální a nemění se, jde o rituál začátku a konce terapie, může to být například pohlazení na rameni. Můžeme využít čichové podněty (například povzbuzující či zklidňující esenciální oleje), lze poslouchat hudbu, příjemně na dítě promlouvat nebo být v tichu. Před samotnou stimulací je vhodné zařadit taktilně haptickou aktivitu (miska s hrachem a podobně).

d)      Vlastní stimulace probíhá podle individuálního programu a zaměření - příjemná zklidňující masáž u dětí s hyperaktivitou nebo stimulace směřující ke zlepšení příjmu potravy v některé ze tří fází polykání, cviky ke zmírnění slinotoku, prohloubení dýchání, navozování hlasu, řeči aj.

 

Orofaciální stimulaci provádíme nejčastěji prsty, můžeme použít také různé pomůcky – štětce různé jemnosti, kartáčky, žínky, špátle, lízátka,  chladivé nebo hřejivé vatové tyčinky, míčky k míčkování, vibrátory a speciální logopedické pomůcky k podpoře polykání. Neobejdeme se bez běžných hraček, které dítě motivují a umožňují mu hmatat, dívat se a aktivovat ruce. Při orofaciální stimulaci postupujeme od celku k detailu, jinými slovy od těla, přes ruce k obličeji - masáži úst.

Jedním z pravidel orofaciální stimulace je „krátce a často“, proto jsme rádi, když na aktivitě spolupracuje celý tým.

 

Existuje celá řada způsobů orofaciální stimulace, jejichž popis najdeme na internetu. Následující odkaz nám ukáže, jak orofaciální stimulace může vypadat:

https://honziksana.estranky.cz/clanky/rehabilitace/orofacialni-stimulace.html   - praktická ukázka = video z veřejně dostupných zdrojů (dítě není žákem naší školy)

Další informace o tomto druhu ošetření najdeme v různých publikacích:

Morales, R. C: Orofaciální regulační stimulace, Portál, Praha 2006, ISBN 80-7367-105-0

Kittel, A.: Myofunkční terapie, Grada, Praha 1999, ISBN 80-7169-619-6

Klenková, J. a kol. Terapie v logopedii, MU PedF, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4463-0

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy