Vítání školního roku 2013-14
1 - (8)
Vítání školního roku 2013-14

Mgr. Ondřej Novák

Naše skupinka je třídou rehabilitační. Místnost máme rozdělenou na prostor odpočívací a relaxační a na prostor pro společné aktivity u stolu a stravování. K rehabilitačnímu pokoji patří místnost pro individuální výuku. O žáky se stará tým ve složení třídní učitel Ondřej, asistentka pedagoga a dva pedagogové stacionáře. Doplňují je pak další speciální pedagogové a terapeuti.
Každý ze žáků má vytvořen Individuální výchovně vzdělávací plán, na kterém se podílejí jednotliví pedagogové obou institucí. Z každého IVVP vychází rozvrh žáka – individuální výuka (rozumová výchova, komunikace, smyslová výchova apod.), skupinová výuka (výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova), rehabilitace, terapie (ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie, hydroterapie, harmonizační lůžko) a další. Nezbytná je socializace (na ostatních pokojích, procházky po okolí, výlety, školy v přírodě) a integrace.


Školní rok 2019/2020


Dospěláci mají u nás pevně stanovenou roli

Jana má tah na branku

Pavel je náš hudební mág

Ondřej má na všechno čas

Naší třídu tvoří tito žáci

Vojtěch je jmenovcem Slavníkovce či Adalberta Österreichera

Franta nosí kyrys

Evelína má vše ráda tuplované

Veronika je přesvědčena, že každému dni sluší úsměv

Lucie si ráda hoví na lůžku vodním

Markéta se ráda noří v ženské švitoření

Nisanur miluje trojobal a tichý smutek věcí


Školní rok 2019/2020

Pan učitel Ondřej je veselá kopa, tak se i letos nechte unést na vlně jeho originální poezie:

 

Naše třída se nazývá Vozová.

Dejte si to do souvislosti s Žižkovem,

kde sídlí naše škola a je nabíledni,

že si rádi vystřihujeme z časopisu, byť s dopomocí.

Můžete se o to také pokusit.


Lucie, milovnice národních písní -

a sýrů s ušlechtilou plísní.

 

Nisanur ví, že nad domácí stravu není -

ať omeleta, oliva či hřbety „srní“.

 

Vojtěch, ač není z Libice -

půst by držel nejvíce.

 

Veronika, do všeho se střemhlav vrhá -

byť nemusí být ve všem prvá.

 

Markéta libuje si, když se vedou řeči -

o všechno má ona péči.

 

František, ač není s Assisi -

na širý svět se usmívá - asi, asi.

 

Evelína, ráda všechno do páru -

míček, loutku i tu káru.

 

Nina nad Vltavou má domov svůj -

je to jurta, žádná sluj.

 


Vítání školního roku 2013-14Vítání školního roku 2013-14Vítání školního roku 2013-14Vítání školního roku 2013-14Vítání školního roku 2013-14Vítání školního roku 2013-14Vítání školního roku 2013-14Vítání školního roku 2013-14
tajemná Kačenka
tajemná Kačenka
rozesmátý Vojta
rozesmátý Vojta
romantická Markétka
romantická Markétka
veselý Jaroušek
veselý Jaroušek
šikovný Fanda
šikovný Fanda
usměvavá Evelínka
usměvavá Evelínka
na vše dohlíží pes Pipo
na vše dohlíží pes Pipo
Na svou zahrádku se těší zahradnice Liduška
Na svou zahrádku se těší zahradnice Liduška

english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy