Jméno:
Heslo:

Ročník 2012/2013

Zahájení školního roku 2012 - 2013

Zahájení školního roku 2012 - 2013

„Vážené dámy, vážení pánové, vítejte na palubě letu číslo 2012 – 2013“.

Těmito slovy přivítali „kapitáni“ – ředitelé Základní školy a Integračního centra – všechny žáky školy, jejich rodiče i své kolegy. Letošní školní rok jsme pojali jako desetiměsíční let s mezipřistáními o prázdninách. Ujistili jsme se, že na palubě našeho letu jsou zakázány veškeré nebezpečné předměty, jako jsou žákovské knížky, kružítka apod., „pasažéři“ prošli bezpečnostní kontrolou, místo palubní vstupenky obdrželi hedvábný šátek a pak už za doprovodu živé hudby nastoupili do pomyslného letadla, které nás všechny dopraví až do cílové stanice – letních prázdnin. Přejme si hladký a pohodlný let. Ale teď už pozor… startujeme!

Dagmar Rosecká

FOTO ZDE

03.09.2012

Oslava 15. výročí založení Základní školy Zahrádka

Oslava 15. výročí založení Základní školy Zahrádka

V letošním školním roce naše škola slaví 15 let od svého založení. Využili jsme pěkné počasí babího léta a uspořádali jsme k tomuto „polokulatému“ jubileu zahradní slavnost. Pozvali jsme žáky i rodiče, ty současné, i ty, kteří už školní docházku u nás mají splněnou, samozřejmě také zástupce zřizovatele, sponzory, bývalé i současné zaměstnance a další přátele školy. V 15 hodin slavnost zahájila paní ředitelka Dagmar Rosecká, která mimo jiné představila i nové logo školy. Naše nová „včelka“ byla tak hodná a pracovitá, že nám přinesla med přímo na dosah ruky. Malá balení medu zdobila velký strom uprostřed zahrady a každý si směl utrhnout a zamlsat si. Pak už nás herci z divadelního spolku Studna vtáhli do děje při osvobozování ztracené princezny. Představení sklidilo velký úspěch, stejně jako soutěže, do kterých se všechny přítomné děti s chutí zapojily. Během odpoledne byla možnost zakoupení dárků a dárečků z obchůdku Integračního centra Zahrada, výrobků Fair Trade, korálků a placek…Mlsné jazýčky se mohly potěšit párkem v rohlíku či palačinkami, na terase bylo ještě drobné občerstvení a ochutnávka několika prvotřídních čajů z čajovny U zlatého kohouta. Podvečer nám svým vystoupením zpříjemnili členové skupiny Alreens, kteří mají v repertoáru skladby irské a bretaňské hudby. Věřím, že všichni, kteří přišli, si s  námi patnácté narozeniny školy užili a strávili zde vydařené odpoledne! Děkujeme a přejeme si, abyste nám zachovávali přízeň i nadále.

Zaznamenala Pavla Ročárková

FOTO ZDE

18.09.2012

3D - výtvarka v novém kabátě

3D - výtvarka v novém kabátě

Jako první škola v republice jsme měli tu možnost výtvarně tvořit se speciálními barvami s 3D efektem. Barvy a práci s nimi nám představila energická výtvarnice Mgr. Dana Cejpková. Však se podívejte na fotky našich kamenných 3D výtvorů. Krásná podívaná i bez 3D brýlí.

Tereza Šafránková a Marjánka Širůčková

FOTO ZDE

01.11.2012

Výroba šperků

Výroba šperků

V rámci pedagogické „psychohygieny“ se dne 7. listopadu 2012 konalo výtvarné odpoledne – výroba šperků. Pod vedením výtvarnice Mgr. Dany Cejpkové jsme měli možnost výtvarně „čarovat“. Ani se nám nechtělo z práce domů, jak se nám výroba líbila a hlavně dařila. Nadšeně jsme při odchodu volali „opakovat, opakovat.“ Tímto Daně velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tereza Šafránková

Vánoční tvoření

Vánoční tvoření

Těsně před Vánocemi jsme se stihli potěšit vlastní ruční prací za trpělivého dohledu a spolupráce milé paní Šimkové, maminky naší Klárky. Voskové svíčky provoněly pokoj, nežní andílci z rouna potěšili oči a kreativní brože ozdobily kabáty. Šikovní byli všichni - malí, velcí, nejmenší, maminky i jeden tatínek.

Děkujeme všem za účast, milou společnost a nápady.

FOTO ZDE

20.12.2012

Vánoce v Zahrádce

Vánoce v Zahrádce

Neopominutelnou zvláštní atmosféru Vánoc jsme letos prožili trochu netradičně. Nejdříve ve vánočně ozdobených třídách nad talířky vanilkově voňavého cukroví a s vůní jehličí, purpury a františků jsme trávili sváteční chvíle se svými žáčky a jejich rodinami – tu u koled, tu u divadýlka, tam u vzpomínání na uplynulý rok prohlížením fotografií, no a samozřejmě také u rozdávání dárečků.

Vánoční odpoledne bylo završeno na naší zahradě, která se stala prozatímním „betlémem“ a my jsme pod rozsvíceným stromem a v záplavě svíček mohli spolu… i sami… v tichu… i v hudbě… nechat svá srdce naladit na … … …

…tato kouzelná chvíle byla završena poněkud přízemnější, avšak velice příjemnou chvílí. Zahřáti teplým svařákem a s břichy plnými bramboračky jsme se s úsměvem na tváři rozcházeli radostně do svých domovů.

Marjánka

FOTO ZDE

21.12.2012

Slavnostní předávání pololetního vysvědčení

Slavnostní předávání pololetního vysvědčeníPoslední lednový čtvrtek nebyl jen tak obyčejný den. Před obědem jsme se všichni sešli na jednom pokoji v přízemí školy a pan učitel Ondřej nám zahrál skvělé divadelní představení.

Všem našim malým i velkým žákům i jejich rodičům přejeme pěkné jarní prázdniny a hodně pohody do dalších pěti školních měsíců.

Zapsala (a troufale okomentovala) Pavla Ročárková

21.01.2013

FOTO ZDE

1. místo pro ZŠ Zahrádka

1. místo pro ZŠ Zahrádka

22. března 2013 pořádal UNICEF charitativní akci v rámci Světového dne vody, kterou chtěl upozornit na problém s nedostatkem čisté vody a sanitace ve světě. Součástí programu byla také „Soutěž o nejkrásnější kadibudku“, do které se přihlásila i naše třída (třída pro žáky s poruchami autistického spektra).

Každý třídní kolektiv dostal papírovou maketu latríny a úkolem bylo ji co nejkrásněji vyzdobit. Na Ovocný trh, kde akce probíhala, jsme tedy dorazili vyzbrojeni výrobky a ozdobami, které jsme si předem připravili na hodinách výtvarné výchovy. Zima byla tuhá a krutá natolik, že nám všechny lepící prostředky zmrzly dříve, než se stačily přilepit ke kadibudce. Nenechali jsme se však odradit od usilovného snažení a nakonec nás zachránila prostá, ale vysoce účinná, obyčejná izolepa.

Velkým a příjemným překvapením pro nás byl pozdější telefonát z UNICEFU, kdy nám bylo sděleno, že jsme tuto soutěž vyhráli! Kromě veselých zážitků a času kreativního tvoření jsme tak získali pro naši školu zdarma čistící a úklidové prostředky na dobu tří měsíců.

V nabídce e-shopu na www.unicef.cz si můžete naši či jiné kadibudky symbolicky „pronajímat“ a podpořit tak dobrou věc.

Marjánka a Terezka a celý výtvarný tým naší třídy

22.03.2013

FOTO ZDE

 

Světový den autismu

Světový den autismu

2. dubna 2013 jsme se i my opět přidali k podpoře Mezinárodního dne autismu, který se tak snaží upozorňovat na autismus jako na celosvětový problém. Po celém světě se po tento den konají různé akce, projekty atd. Jedním z nich je například kampaň „Light it up blue“ - („Rozsviťme se modře“). Naše třída pro děti s poruchami autistického spektra se vyzdobila a oblékla domodra a připravila malou "modrou" oslavu i pro ostatní třídy. Nejpříjemnějším bodem (nejen pro děti) byla nejspíše modrá šmoulí zmrzlina.

Zmrzlinku jsme dostali jako sponzorský dar z Cukrárny Smis, kterou nás p. Stome podaroval právě pro tuto speciální příležitost.

Marjánka

 

Ochutnávka aktivit a terapií

Ochutnávka aktivit a terapií

Středa 10. dubna byla ve znamení nejen příjemného jarního dne, ale i příjemného duševního a tělesného prožitku.

Pro rodiče a sourozence žáků školy jsme připravili milé posezení v naší čajovně a především nabídku aktivit a terapií, které v Zahrádce a Zahradě zažívají jejich děti. Zájemci si mohli po celý den vyzkoušet jak praktické činnosti - individuální vyučování, práci ve zrakové místnosti či ergoterapii, tak odpočinkové aktivity - bazální stimulaci, craniosakrální terapii či muzikoterapii. Intenzivní smyslové vnímání podpořilo harmonizační lůžko a barevný snoezelen.

Děkujeme všem rodičům a sourozencům, kteří přišli, doufáme, že se jim naše ochutnávka líbila a společně se těšíme na další společné setkání.

Ludmila Holušková

Večerníček

Večerníček

Oznamujeme, že se ve čtvrtek 23. května 2013 oženil motýl Emanuel s Makovou panenkou. Účast byla hojná. Na svatební hostinu připravili Křemílek s Vochomůrkou povidla, Rumcajs s Mankou a Cipískem přinesli zahradní nábytek, zvláště jedno křesílko, které vyrobil Pat a Mat za asistence Rákosníčka i vodníka Česílka, a na všechno to hemžení dohlíželi strašlivý Kocour Fous s Všeználkem a Neználkem. Obřad se uskutečnil na Festivalu Integrace Slunce v Paláci Akropole.

Tento festival probíhá každý rok a my jsme se ho s naším divadelním představením účastnili s pásmem zvaným Večerníček.

Liduška

VERNISÁŽ V POŠTOVNÍ MINIGALERII

VERNISÁŽ V POŠTOVNÍ MINIGALERII

Co myslíte, má to smysl…? MÁ!

A kdo nevěří, ať si to přijde ověřit. To zvláštní místo je Poštovní minigalerie na poště, která se nachází za krásným kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad, na rohu s Přemyslovskou ulicí. Čeká tam na Vás interaktivní výstava, která Vás chytí nejen za srdce, ale také za oči, uši, nos, jazyk a ruce. A vše je nutné vyzkoušet. Nebojte se, vždyť každý z toho je smysl. Dále uvidíte fotografie a výrobky našich dětí.

Někteří z vás již tak učinili na naší vernisáži, která se uskutečnila 5. června, léta páně tohoto. Potěšili jsme se milou společností Žižkovských gentlemanů, příjemnou hudbou v podání tria Brownies, prohlédli si úžasné „hmatky“ od pana Naše a setkali se jeden s druhým, ochutnali, popili, popovídali a poslali originální pohlednici, kterou nám orazítkovala (třeba budoucí slečna poštovní), naše Bára.

Liduška

05.06.2013

FOTO ZDE

Výlet autistické třídy

Výlet autistické třídy

V termínu od 13. 5. – 17. 5. 2013 se uskutečnil náš třídní výlet. Cílem „zájezdu“ se stalo známé a oblíbené místo – Střelské Hoštice, kam jezdíme i na školu v přírodě. Servis a nabízené služby místního areálu jsou na vysoké úrovni a my se nechali týden hýčkat.

Ke zkušeným výletníkům Martinovi a Honzovi se letos poprvé přidal „výletník junior“ Filípek. Svou výletní premiéru zvládl na výbornou a díky své dobré náladě si zajistil účast na příštím výletě. Výletní kvartet doplnila naše ex-žákyně Terezka a spolu s Martinem opět vytvořili nerozlučný pár.
Pedagogický tým byl vytvořen babou Jagou Maruší, skřítkem Teldíkem, padající šiškou Jiřinou a rakem Jeníkem. Tyto exkluzivní fotografie byly pořízeny při jednom z výletů, konkrétně z Pohádkové Šumavy.


Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příště!

FOTO ZDE

Červnové „veselosti“ - představení Malíři

Červnové „veselosti“ - představení Malíři

V rámci festivalu Žižkov sobě jsme dne 17. 6. hostili na naší zahradě děti ze sousedního Rodinného centra Paleček a společně s nimi jsme shlédli třicetiminutové představení s půvabným názvem Malíři. Za podpory několikačlenného realizačního týmu festivalu se nám během slunečného dopoledne vtipně předvedli Bratři v tricku - dva sympaťáci, kteří dovedou výborně pobavit, a z jejich žonglérských kousků se nám tajil dech. Ještě jednou velké díky a hezké léto všem!

Pavla Ročárková

Co bylo a co bude

Co bylo a co bude V červnu tohoto roku jsme měli vzácnou a krásnou příležitost poznat paní Lamminen a její dcerku Marušku (na obrázku). Přijely za námi se svou fyzioterapeutkou až z Finska. Setkání s nimi a několika ...
Více informací

Závěr školního roku

Závěr školního roku


LANDING CARD – PŘISTÁVACÍ LÍSTEK

Gate: G - ardenDate: 28/06/2013Time: 10:00
ZŠ&IC Airlines„Letecká společnost“ ZŠ&IC Airlines v pořádku přistála na konci školního roku 2012/13.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům letu (všem věrným žákům a klientům).

Doufáme, že měli příjemný a bezstarostný let bez turbulencí. Děkujeme rovněž hlavním pilotům - D. Rosecké a J. Drahotovi za hladký a bezpečný průběh letu. Letos naposledy s námi letěla Radana Sediggi a Dominik Bohuňovský. Přejeme Vám mnoho spokojeně nalétaných km u jiných společností.

Tým letušek, hostesek a stevardů se s Vámi srdečně loučí. Věříme, že jste byli s naší společností spokojeni a opět využijete našich služeb.

Na shledanou a na viděnou v září.

FOTO ZDE

28.06.2013

english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy