Jméno:
Heslo:

Ročník 2011/2012

Začátek školního roku 2011/2012

Začátek školního roku 2011/2012

První zářijový den je vždy plný velkých událostí a silných zážitků. Den, který plní mnohá očekávání… Tak tomu bylo i u nás v Zahrádce, kdy jsme se sešli poprvé po prázdninách v kompletním složení, a hlavně jsme mezi sebou přivítali nové kamarády, žáčky prvních tříd. Každý prošel slavnostně připravenou branou, kde ho přivítala paní ředitelka Základní školy Zahrádka - paní Dáša Rosecká a také ředitel Integračního centra - pan Jiří Drahota. Z jejich dobrých rukou každý obdržel modrý nebo bílý (heliem nafouknutý) balónek, který po doznění úvodního songu „Tož u nás vítajte“ vyletěl nahoru k nebi i s přáním úspěšného a radostného nového školního roku. Tak ještě jednou přání všem - opravdu dobrý nový školní rok!

„Tož u nás vítajte. Za rohem nestojte.
Pojďte všichni mezi nás. Nastává nám školní čas.
Pojďte dokola. Hraje kapela.“

(Tento popěvek byl připraven výhradně pro tuto příležitost a je společným dílem mých múzou políbených kolegů. Děkujeme!)

Pavla Ročárková

FOTO ZDE

01.09.2011

Podzimní sklizeň v Zahrádce

Podzimní sklizeň v Zahrádce

První říjnový čtvrtek nad Zahrádkou vysvitlo slunce, rozhořel se oheň a my jsme společně sklízeli podzimní úrodu. Ořechy, jablka, hrušky a dýně. Brambory pečené v ohni nám moc chutnaly a jako zákusek sladké čerstvé ovoce. Výlov kaprů z jezírka obstarali zdatní rybáři z řad našich žáků a všichni byli úspěšní. Na harmoniku nám k naší veliké radosti přišla zahrát babička Vojty Fischera. Vojtovi zářily oči štěstím a my jsme si krásně zazpívali. Tak veliký dík za krásnou muziku.

Kateřina

FOTO ZDE

06.10.2011

Sociální dovednosti

Sociální dovednosti Jak jste si již mohli přečíst v rubrice „Aktivity", měli jsme ve škole začátkem února milou návštěvu. V odpoledních hodinách za námi přišli účastníci skupiny pro nácvik sociálních dovedností, ...
Více informací

Podzimní výlet autistické třídy

Podzimní výlet autistické třídy

Začátek školního roku probíhal pro naši třídu ve znamení přestaveb. Rekonstruuje se nejen třída na individuální výuku, ale také celý náš pokoj. Nedalo se vše do prázdnin stihnout, proto jsme museli vyrazit na výlet, abychom dělníkům nepřekáželi. 
Sbalili jsme si vše potřebné a vyrazili do známých Čučic, kde jsme již pobývali na jaře. Výlet byl vcelku náročný – nejen počasí nám moc nepřálo a často jsme museli vyrážet na procházky i za deště, ale ani děti samotné nebyly příliš naladěny.
Přesto se aspoň na chvíli na nás sluníčko usmálo a babí léto se přišlo rozloučit. Ihned jsme toho využili a vyjeli na celodenní výlet na Pálavu. Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Pálava je harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů. Vystoupali jsme na jeden z nich - Sirotčí hrádek. Je to zřícenina skalního hradu z přelomu 13. a 14. století. Nabízí se odtud pěkný výhled na celou Pálavu, nedalekou zříceninu Dívčí hrady a vodní dílo Nové mlýny. Jde o rozsáhlý komplex přehradních nádrží na jižní Moravě.
 

Marjánka

FOTO ZDE

14.10.2011


 


Představení v Akropoli

Představení v Akropoli

8. listopadu v Akropoli na Žižkově proběhl festival Integrace Slunce. Naše škola se tradičně zúčastnila. Tentokrát s představením Mrazík. Paní učitelky Bára a Lída s dětmi pečlivě pohádku nastudovaly. Na divadelních prknech děti společně se svými učiteli sehrály krásné představení, které bylo odměněno bouřlivým potleskem. Děkujeme moc rodičům, kteří nás tentokrát přišli do Akropole podpořit.

Kateřina

FOTO ZDE

8.11.2011

Mikulášsko-čertovsko-andělský koncert

Mikulášsko-čertovsko-andělský koncert

5.prosince 2011 k nám opět zavítali zpěváci z Dědiny. Sbor tvoří téměř samí páni a „zdobí“ ho dvě dámy. Jednotlivé vánoční písně uváděli Petra s Lukášem a tyto zněly v doprovodu klavíru. Hudebně založený pes Valda se tentokráte nedostavil:o). Atmosféra během koncertu byla převážně radostná a na závěr jsme se rozloučili společným hraním na tibetskou mísu, která kolovala po kruhu. Děkujeme zpěvákům z Dědiny za příjemné předvánoční naladění.

zapsala Bára

FOTO ZDE

Děti ze ZŠ Chmelnice návštěvou v Zahrádce

Děti ze ZŠ Chmelnice návštěvou v Zahrádce

V pondělí 5. března nás navštívily děti z 1.B ZŠ Chmelnice, kam chodíme s Míšou každé pondělí na hodinu integrace. Návštěvu jsme přivítali pohádkou o koze Hermíně a Rozalíně a strašlivém kozožroutovi Boubulíkovi v podání kolegy Roberta. Kozí příběh nebyl vybrán náhodou, protože novým lákadlem naší mini ZOO byla právě narozená kůzlata Matylda a Albert. Po malém občerstvení provedl Míša své spolužáky po škole. Dětem se nejvíce líbilo ve snoezelenu, který by klidně vyměnily za svou normální třídu. Po prohlídce školy jsme šli na zahradu. Tady dětem hrdá maminka Rozalína předvedla svá dvě kůzlata. Míša dětem ještě ukázal celou zahradu i s bazénkem a „ velrybou „. Pak už bohužel nastal čas se rozloučit. Strávili jsme společně hezké více jak dvě hodiny a rádi Míšovy spolužáky u nás někdy opět přivítáme.

J.Roth

Jarní tvoření

Jarní tvoření

V pondělí nás navštívila milá víla v podání maminky naší žákyně Klárky, paní Šimková. Trpělivě nás učila, jak z jemné ovčí vlny, která hrála všemi možnými barvami, můžeme vytvořit něžnou a křehkou krásu. Po prvotních obavách dokázal každý, malý – velký, stvořit jarní vílu nebo dle formiček zvířátko pro své i okolní potěšení.

Děkujeme paní Šimkové za příjemné, poetické odpoledne. A všem rodičům a dětem za návštěvu.

Ludmila Holušková

FOTO ZDE

02.04.2012

Základní kurz bazální stimulace

Základní kurz bazální stimulace

V rámci dalšího vzdělávání pedagogů školy a zároveň na základě zájmu kolegů o prohloubení znalostí v oblasti polohování, práce s tělem a celkového přístupu k našim žákům se v termínu 5. – 7. 5. 2012 zúčastnilo sedm pedagogů školy Základního kurzu bazální stimulace, pořádaného Institutem Bazální stimulace.

Kromě nás ze školy kurz absolvovalo i pět pracovníků Integračního centra Zahrada a jedna kolegyně z Písku. Přestože se jednalo o kurz víkendový a v případě školy hrazený z rozpočtu organizace pouze zčásti, proběhla celá akce ve výborné náladě a přátelském duchu.

Lektorka Veronika nás provedla zákoutími konceptu od teoretických východisek přes objasnění jednotlivých prvků bazální stimulace až k praktickým ukázkám, které jsme si (s radostí) vyzkoušeli sami na sobě.

Prvky konceptu řada pedagogů používá v praxi často intuitivně – kurz nám za prvé objasnil důvody a přínosy vybraných stimulací, ale současně nám poskytl i mnoho nových poznatků.

Lektorce Veronice touto cestou velmi děkuji za profesionální i lidsky vřelý přístup, kolegům přeji, aby nově nabyté dovednosti využili v praxi, a těším se na další společnou akci.

Dagmar Rosecká

FOTO ZDE

5. – 7. 5. 2012

Setkání rodičů dětí s Rettovým syndromem

Setkání rodičů dětí s Rettovým syndromem

Setkání se konalo 22. května t.r. v Zahrádce. Bylo to velmi přínosné setkání, mluvilo se o denních starostech a radostech, dozvěděli jsme se několik nových informací – o aminokyselinách, o nově se připravující proteinové léčbě, něco o německém přístupu – s obdivem a tichou závistí, co vše pár kilometrů západně od našich hranic hradí pojišťovna (německá), o jakých komunikačních pomůckách lze snít atd. Vyřešili jsme několik problémů – např. co s pláčem, když nám nic nejde. A co je dobré. Také jsme ujednali příští setkání na září – přijďte i vy, kterým to tentokrát nevyšlo. Těšíme se. Máme mnoho společných témat.

Děkuji maminkám za skutečně úžasnou přítomnost, povzbuzení, zprávy a otázky.

Mirka Tupá

22.5.2012

Návštěva z Chotouňské

Návštěva z Chotouňské

Dne 23. května nás navštívily velké děti z Praktické školy z Chotouňské ulice. Přišly se vlastně podívat, kam že to jeden z jejich spolužáků - náš bývalý žák - řadu let denně chodil. Jedné slečně, čtyřem mladíkům a dvěma učitelkám se zde velmi líbilo. Hned při příchodu obdivovali zahradu a její rohaté obyvatele, všimli si i hřiště na plážový volejbal. Po prohlídce budovy se „vyřádili“ ve snoezelenu, kde je nejvíce zaujala práce na světelném panelu a vkládání různých geometrických tvarů do příslušných otvorů. Velmi hezky si s námi i s našimi dětmi popovídali, někdo dokonce stihl nakreslit i pár obrázků. O nejvydařenější kresby naší školy se s vámi právě tímto příspěvkem chci podělit a do Chotouňské vzkazuji pěkné poděkování a pozdravení. Těšíme se brzy na viděnou!

Pavla Ročárková

FOTO ZDE

23.5.2012

Škola v přírodě 2012

Škola v přírodě 2012

Ve dnech 6.- 15. 6. 2012 proběhla tradiční škola v přírodě. Do Střelských Hoštic jezdíme s dětmi rádi, protože víme, že je tam o nás dobře postaráno. Užíváme si příjemného prostředí udržovaného areálu a také vstřícnosti a porozumění místních zaměstnanců. Deset dní nám uteklo jako voda (ta bohužel letos dost často padala i shůry), každý je strávil tak, jak mu bylo příjemné. Při vycházkách v okolí Střelských Hoštic jsme se mohli seznámit s půvabem jihočeského venkova (a zároveň se také stát přeborníkem v rychlém navlékání a svlékání pláštěnek). Každý se samozřejmě dostal na nějaký výlet, protože zajímavých míst je v tomto regionu bezpočet! Naše děti byly spokojené a rodiče si snad alespoň trochu odpočinuli.

Děkuji všem kolegyním a kolegům ze Základní školy Zahrádka a z Integračního centra Zahrada za vzornou péči o svěřené ratolesti.

Pavla Ročárková

FOTO ZDE

Návštěva divadla z domova Raspenava

Návštěva divadla z domova Raspenava

V červnu nás navštívil divadelní souvbor z domova Raspenava se svým kusem se zpěvy a tanci, jenž zove „o jednom království“.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

FOTO ZDE

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení - pátek 29. června byl důležitý den pro všechny školáky – tedy i pro žáky naší školy. Rozdávalo se totiž vysvědčení, ale nejen to – na zahradě Zahrady a Zahrádky proběhlo krásné dopoledne, a to za účasti našich dětí a dospělých a zároveň kamarádů ze sousední mateřské školy. Mezi našimi hosty byli i předškoláci, tak jsme jim vysvědčení ukázali i z druhé strany – pomáhali našim třídním učitelům vysvědčení rozdávat. A nerozdávali je jen dětem – Naďa připravila pro všechny účastníky letošní školy v přírodě vtipné památeční fotky, které při této příležitosti s pomocí předškoláčků také rozdala. Vzhledem k tomu, že byl teplý, slunečný den, osvěžili jsme se všichni porcí zmrzliny. Zmrzlinářem byl pro tento den Michal a jak je na fotkách vidět, v zmrzlinářské čepici mu to moooc slušelo :o). Program zpestřila také veselá klaunka, která dětem ukázala ukulele, zazpívala si s nimi pár písniček a všem vyrobila balónkové dárečky.

Poděkování za vydařené slavnostní dopoledne patří především Kateřině Divecké, která ho vymyslela, zorganizovala i nafotila. Katko, děkujeme!

FOTO ZDE


english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy