Jméno:
Heslo:

Ročník 2009/2010

Slavnostní zahájení školního roku 2009 - 2010

Slavnostní zahájení školního roku 2009 - 2010

   “Už vyplouvá loď John B.”...

       No, není to vlastně vůbec jedna loď, ale spousta parníčků...a každý má také své jméno...

Ale pěkně od začátku :-) 
       Po prázdninách 1. září 2009 jsme se zase všichni v pořádku sešli a hned nás čekalo nové dobrodružství. Na zahradě, v keřích i na stromech, si každý z nás musel nejdříve najít “svůj” parníček a pak jsme je společně symbolicky vypustili v novém zahradním jezírku po proudu na plavbu...

       ...plavbu, která nás povede dál a dál neprobádanými vodami
       ...na plavbu novým školním rokem:-)

Ať je ta plavba vydařená a přinese nám mnoho nového!
 

Marjánka

FOTO ZDE

 1. 9. 2009

Mezioborová spolupráce v komplexní rehabilitaci osob s DMO

Mezioborová spolupráce v komplexní rehabilitaci osob s DMO

Mezioborová spolupráce v komplexní rehabilitaci osob s DMO byl název konference, kterou pořádala Somatopedická společnost a Katedra speciální pedagogiky Pedf UK v Praze dne 13. 11. t. r. Naše škola zajišťovala workshop, který proběhl na naší škole v odpoledních hodinách. Nabídli jsme několik dílen jako ukázku naší speciálně pedagogické práce s dětmi s těžkými kombinovanými vadami.

Seznam dílen: 
Bazální stimulace, vedla Mgr. Pavla Ročárková a Mgr. Honza Roth
Psychomotorika, vedla Mgr. Mirka Tupá 
Muzikoterapie, vedla Mgr. Marie Širůčková
Alternativní komunikace, vedla Mgr. Michalela Fučíková
Zraková stimulace, vedla Mgr. Bára Slabyhoudová
Školou provázela a závěrečnou diskusi vedla ředitelka školy Mgr. Marcela Koucunová.

Všem patří poděkování, také Mgr. Dášce Rosecké a bakalářům Terezce Šafránkové a Ondrovi Novákovi-Biskupcovi. Jejich organizační servis neměl chybu. 
Jako prezent si všichni odnesli DVD, které jsme připravovali společně s Mgr. Peterem Bédi a které vykresluje všechny naše vyučovací a alternativní metody práce.
Bylo nám potěšením na této konferenci vystoupit a prezentovat naši speciálně pedagogickou práci, která je na velmi dobré úrovni.

Marcela Koucunová

FOTO ZDE

 13. 11. 2009


 

Ve dnech 3. - 6. května 2010 proběhla v naší škole inspekce

Ve dnech 3. - 6. května 2010 proběhla v naší škole inspekce

Ve dnech 3. - 6. května 2010 proběhla v naší škole inspekce provedená Českou
školní inspekcí, Pražským inspektorátem. Předmětem inspekční činnosti bylo
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Inspekční zjištění jsou
pozitivní, a to v těchto oblastech:
- profesionální manažerské řízení školy
- velmi kvalitní komplexní pedagogická a rehabilitační péče o žáky
- vysoká odborná kvalifikace a soustavný profesní rozvoj pedagogů
- přínosná spolupráce s partnerskými subjekty
- zkvalitňování materiálních podmínek

 Z výsledku inspekce máme radost. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.

Mgr. Božena Sekaninová

FOTO ZDE

Škola v přírodě STŘELSKÉ HOŠTICE 9. - 18. 6. 2010

Škola v přírodě STŘELSKÉ HOŠTICE 9. - 18. 6. 2010V červnu jsme strávili příjemných deset dní ve škole v přírodě v našich oblíbených Střelských Hošticích. Počasí nám přálo, žádné bacily nás netrápily, a tak jsme chodili na procházky k řece Otavě, která kdysi byla zlatonosná, prozkoumávali louky, lesy, navštívili jsme samozřejmě i cukrárnu a ti více zvídaví i místní kravín. Zdolávali jsme bariéry v místním malém muzeu, kde jsme se dozvěděli něco o historii regionu a také o téměř zapomenuté tradici voroplavby. Také jsme sportovali, hráli na kytary a zpívali, odpočívali u řeky, nebo se plavili na kanoích. 
A poněvadž jsou jižní Čechy krásné a je v nich stále co objevovat, jezdili jsme na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Jen namátkou - Strakonice se svým velmi pěkným (nyní už konečně opraveným) hradem, zvířátka v hradní mini ZOO, vycházka na Podskalí proti proudu řeky Otavy, stín starých stromů a prolézačky pro děti… 
Mírně deštivá výprava k pramenům Vltavy, prohlídka kostelíčka na Kvildě, pasoucí se koně na rozlehlých loukách, chůze (nebo jízda) na dřevěných chodníčcích mezi šumícími velikány, pohled na skromný pramínek naší nádherné Vltavy… 
Nebo návštěva zámku v Blatné, nebojácné stádo daňků v zámeckém parku, uchozené nohy po rozkopaném strakonickém náměstí, alespoň vyfotografovat se na Kratochvíli a v Hošticích u Volyně… 
Výlet na hrad Rabí, občerstvení v hospůdce a pak hurá na rafty, svezeme se sice kratší úsek, ale i tak je zážitek na vlnách Otavy opravdu velmi hluboký…
Těšíme se do Hoštic i v roce 2012 .

Mgr. Pavla Ročárková

FOTO ZDE

Loučení se školním rokem a s Marcelou

Loučení se školním rokem a s Marcelou

 Ve čtvrtek 24. června 2010 jsme uspořádali Zahradní slavnost. Oslavili jsme konec školního roku, ale zároveň jsme se rozloučili s naší paní ředitelkou, Marcelkou Koucunovou, která se rozhodla, že své zkušenosti a životní elán pojede rozdávat i do zahraničí. Zahrádka a Marcelka patří neodmyslitelně k sobě, tak nám bylo trošku smutno, ale naštěstí svítilo a hřálo sluníčko, Divadlo Studna zahrálo dětem i dospělým pohádku Kocour v botách a připravilo pro všechny několik her, pan Miroslav Kemel tklivě zahrál na akordeon, pan Jaromír Hájek napustil balónky heliem, abychom je mohli posílat i se svými přáníčky vysoko až nejvýš… A aby nestrádalo ani tělo, tak nám společnost 
M Caterig spol. s. r. o. připravila bohaté občerstvení. Odpoledne i večer se vydařily, spokojeni byli kolegové, zástupci MHMP, naši přátelé, děti i jejich rodiče. Marcelko, děkujeme za všechno a přejeme ti hodně štěstí, úspěchů a pohody!

D. Rosecká

FOTO ZDE

24. 06. 2010


english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy